Politica de protectie a datelor personale

Ne angajam sa va respectam confidentialitatea, respectand toate legile si reglementarile aplicabile protectiei datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”). Prezenta politica urmareste sa va ofere informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastra sau pe care ni le puneti la dispozitie si modul in care vor fi prelucrate de noi. Va rugam sa cititi cu atentie cele ce urmeaza, pentru a intelege punctul de vedere si practicile noastre cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal si modul in care le vom trata.

1. Cine suntem

Operatorul de date este SC  ART THERAPY CENTER S.R.L. – D cu sediul social in Mun. Galati, Str. Constructorilor nr. 7, camera 1, bl. E2, parter, CUI 36544321  J17/1354/2016, reprezentata prin Dl. Daniel Stoica.

2. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM, IN CE SCOPURI SI IN BAZA CAROR TEMEIURI?

Societatea va colecta anumite informatii („date cu caracter personal”) in legatura cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care ne sunt furnizate direct de persoana vizata (de exemplu, nume, prenume, adresa postala, adresa de email, numar de telefon) sau de la parintii/tutorele sau legal (in cazul minorilor). Vom prelucra datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri, in baza temeiurilor indicate pentru fiecare dintre acestea astfel cum este detaliat in cuprinsul prezentei politici de confidentialitate.
1. Date personale: (Nume si prenume, data nasterii, starea civila, profesia)
2. Date personale de contact (Nr. telefon, Adresa posta electronica, Adresa de domiciliu)
3. Date medicale (sensibile): grupa sanguina, afectiuni medicale, tratament medical.

2.1 Oferirea de servicii privind masajul in scop terapeutic.

Vom prelucra date cu caracter personal colectate de la dumneavoastra pentru unul din urmatoarele scopuri/servicii oferite:
a) Terapia Veeda
b) Terapia Veeda Prenatal
c) Terapia ROI
d) Masaj relexoterapie
e) Masaj pentru slabire
f) Masaj pe scaun
g) Masaj somatic
h) Masaj de relaxare
i) Masaj decontracturant.

Scop

Categorii de date

Temei

Durata

Serviciile de masaj in scopuri terapeutice descrise mai sus

Asa cum sunt descrise mai sus

Consimtamantul persoanei vizate

2 ani după incetarea tratamentului

2.2 Procesul de recrutare.

Daca alegeti sa aplicati la un loc de munca, in calitate de candidat, Societatea prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul desfasurarii activitatilor specifice de recrutare pentru anumite posturi vacante in cadrul Societatii. Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza demersurile la cererea dumneavoastra pentru incheierea unui contract de munca. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Societatii de a va avea in vedere in procesul de recrutare pentru diferite posturi.

Scop

Categorii de date

Temei

Durata

Recrutare

Datele continute in CV, precum si in celelalte documente trimise de catre candidat, precum: nume, prenume, adresa, adresa de email, numar de telefon, experienta profesionala, preferinte, date privind educatia, calificari, etc.

Interes legitim

Pe perioada desfasurarii procesului de recrutare

Stocarea CV-ului

Datele continute in CV, precum si in celelalte documente trimise de catre candidat, precum: nume, prenume, adresa, adresa de email, numar de telefon, experienta profesionala, preferinte, date privind educatia, calificari, etc.

Consimtamant

1 an după terminarea procesului de recrutare

2.3 Prelucrarea datelor reprezentantilor partenerilor contractuali implicati in derularea contractelor cu Societatea si/sau reprezentantilor autoritatilor publice.

Daca sunteti persoana de contact a partenerilor, a potentialilor parteneri sau a autoritatilor publice cu care interactioneaza Societatea in derularea contractelor, Societatea prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:
• Pentru initierea sau desfasurarea relatiei contractuale dintre Societate si parteneri sau potentiali parteneri;
• Pentru initierea sau desfasurarea relatiilor dintre Societate si reprezentantii autoritatilor publice cu care interactioneaza in derularea activitatii curente;
Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Societatii de a initia si desfasura relatiile contractuale si/sau cu autoritatile publice in derularea activitatii Societatii in contextul oferirii produselor si serviciilor Societatii. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop poate avea drept consecinte imposibilitatea Societatii de a-si desfasura activitatea.

Scop

Categorii de date

Temei

Durata

Initierea sau desfasurarea relatiei contractuale dintre Societate si parteneri sau potentiali parteneri;

Nume, prenume, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon, functie, semnatura

Interes legitim

Pe durata desfasurarii relatiilor contractuale, dar nu mai mult de 10 ani

Initierea sau desfasurarea relatiilor dintre Societate si reprezentantii autoritatilor publice cu care interactioneaza in derularea activitatii curente

Nume, prenume, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon, functie, semnatura

Interes legitim

Pe durata activitatii

2.4 Raporturile de munca

Gestionarea eficientă a raporturilor de muncă decurgând din CIM; Administrare de personal; Monitorizare prezenţa; Salarizare, acordare tichete de masă; Impozitare; Programare medicina muncii; Efectuare protecţia muncii; Derulare activitate comercială/contractuală a SC ART THERAPY CENTER SRL – D; Monitorizare şi supraveghere personal; Efectuarea cercetării disciplinare; Recuperare debite restante; Asigurare pregătire profesională; Arhivare; Scopuri statistice; Protecţia obiectivelor, bunurilor, valorilor, persoanelor şi datelor personale; Prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor; Comunicare internă; – prelucrare in temei legal (legea 53/2003 actualizata (codul muncii), HG 905/2017 care inlocuieste HG 500/2011 privind inregistrarea in Revisal, LEGEA 227/2015 actualizata (Codul fiscal).

Persoanele vizate sunt angajaţii SC ART THERAPY CENTER SRL – D, reprezentanţii legali/împuterniciţii acestora şi membrii familiilor acestora.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, şi anume: numele şi prenumele, numele şi prenumele membrilor de familie aflati in intretinere, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date din actele de stare civila, telefon, adresa (domiciliul/reşedinţa), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională –diplome – studii, date bancare, obişnuinţe/preferinţe/comportament, imagine, voce, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video şi carduri de acces/pontaj, codul numeric personal (CNP), seria şi numărul actului de identitate, date biometrice, date privind sănătatea, date referitoare la săvârşirea de infracţiuni, condamnări penale/măsuri de siguranţă, referitoare la sancţiuni disciplinare, contravenţionale, date privind cazierul judiciar etc.

Refuzul angajatilor de a furniza datele personale corecte determină imposibilitatea iniţierii/derulării unei relaţii contractuale de muncă, imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor legale incidente şi a realizării intereselor legitime ale SC ART THERAPY CENTER SRL – D si ale angajatilor sai.

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: angajatul sau reprezentanţii săi legali/împuterniciţii, clienţi, furnizori, societăţi bancare, companii de recuperare creanţe, autorităţi judecătoreşti, autorităţi publice centrale şi locale, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Scop

Temei

Durata

Derularea raporturilor de munca

legal

Perioada legala de pastrare a informatiilor din dosarul de personal/state de plata

2.5 Date colectate prin intermediul site-ului www.artaterapiei.ro

In acest caz colectam prin intermediul formularului de contact datele persoanelor care doresc sa ne contacteze prin intermediul unui mesaj lasat la optiunea “Contact” de pe site si anume: nume, prenume, e-mail, nr. Telefon.

Scop

Categorii de date

Temei

Durata

Colectarea de mesaje de la potentiali pacienti

nume, prenume, e-mail, nr. telefon

Consimtamant

6 luni

Colectare CV-uri si mesaje in cursul operatiunilor de recrutare de personal

nume, prenume, e-mail, nr. telefon, CV

Interes legitim

Conform 2.2

3. CUI DIVULGAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizeaza serviciile mai multor parteneri contractuali. Acestia au calitatea de persoane imputernicite, cum ar fi furnizorii de servicii de contabilitate. Datele cu caracter personal pe care le divulgam catre persoanele imputernicite de noi, sunt limitate la informatiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii si le solicitam acestor sa nu utilizeze datele cu caracter personal in niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care lucram stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate. Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmite catre terti si in urmatoarele situatii:

(i) autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii si activelor Societatii, care solicita Societatii sa furnizeze informatii, in virtutea obligatiilor legale ale acesteia din urma. Aceste autoritati publice sau institutii pot fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Inspectia Muncii, organele de politie, Autoritatea pentru Protectia Consumatorului, Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala;

(ii) pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor Societatii noastre sau alte entitati sau persoane, precum instante de judecata;

(iii) imputernicitilor nostri…………….. in cazul mesajelor lasate la Formularul de contact de pe site-ul www.artaterapieii.ro

(iv) imputernicitilor nostri – societatea de contabilitate – in cazul datelor de facturare.

4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE

In contextul operatiunilor descrise mai sus, precizam ca datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transferate in strainatate nici catre state din Uniunea Europeana („UE”) si nici catre tari terte.

5. PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VARSTA DE SUB 16 ANI

Toate activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate in aceasta Politica se refera exclusiv la persoane care au cel putin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum si a rezultatelor prelucrarii este interzisa cu privire la copiii care nu au implinit aceasta varsta fara consimtamantul parintilor/reprezentantilor legali ai acestora. In cazul in care, in ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totusi loc, o vom inceta odata ce observam faptul ca utilizatorii nu au implinit varsta mentionata mai sus.

6. SECURITATEA PRELUCRARII DATELOR

Societatea va informeaza prin prezenta ca evalueaza si actualizeaza constant masurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

7. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

In contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date;

b. Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexact;

c. Completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cazul in cazul in care

(i) datele nu mai sus necesare in scopul initial (si nu exista un nou scop legal),

(ii) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul persoanei vizate, persoana vizata isi retrage consimtamantul si nu exista alt temei legal,

(iii)persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea,

(i) datele au fost prelucrate ilegal,
(ii) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia UE sau legislatia romana sau
(iii) datele au fost colectate in legatura cu servicii ale societatii informationale oferite copiilor (daca este cazul), cand se aplica cerinte specifice cu privire la consimtamant;

d. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile in care:

(i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal;

(ii) prelucrarea este ilegala, insa dumneavoastra nu doriti ca sa va stergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date;

(iii) in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa dumneavoastra aveti nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta sau

(iv) v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care sa verificam daca temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

e. Dreptul de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;

f. Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa;

h. Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat operatorului de date intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul dumneavoastra sau executarea unui contract si se realizeaza prin mijloace automate;

Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, va incurajam sa adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa: Galati, str. Traian nr. 136, bl. A3, sc. 2, parter sau [email protected].

i. Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Protectie a Datelor (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

8. MODIFICARI LA ACEASTA POLITICA

Aceasta Politica de Confidentialitate poate suferi din cand in cand modificari si poate fi actualizata de catre Societate, dupa cum va fi necesar. Societatea va va notifica cu privire la orice modificari materiale sau substantiale ale acestei Politici de Confidentialitate si se va asigura ca respectiva notificare este efectuata intr-o maniera care asigura luarea acestora la cunostinta de catre dumneavoastra, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care neati furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care sa asigure o comunicare efectiva.

9. CONTACT

Puteti adresa orice intrebare in legatura cu prezentul document catre Administratorul Societatii, care poate fi contactat folosind urmatoarele detalii de contract: Galati, str. Traian nr. 136, bl. A3, sc. 2, parter sau [email protected].